• Fachowe doradztwo
  • 16 lat na rynku
  • Wysyłka jeszcze dziś
Kontakt 62 732-04-49 info@ted.net.pl
Menu Koszyk 0 Moje konto Szukaj

Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest udzielana oddzielnie na poszczególne elementy na określony czas. Okres gwarancji podany jest w miesiącach licząc od daty sprzedaży.

2. Gwarancja udzielana jest bezpośredniemu Nabywcy towaru i nie jest przenoszona na inne osoby lub podmioty.

3. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie ma możliwości wydania jej duplikatu lub odpisu.

4. Miejscem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest siedziba firmy TEDSOFT.PL. Uszkodzony sprzęt reklamujący dostarcza do serwisu osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Naprawiony towar odsyłany jest do reklamującego na koszt firmy TEDSOFT.PL.

5. Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczególnionych na karcie gwarancyjnej producenta wyrobu).

6. Warunkiem przyjęcia sprzętu do reklamacji jest:

- dokładne sprawdzenie przez klienta uszkodzonego sprzętu oraz szczegółowe podanie objawów nieprawidłowego działania,

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://rma.tedsoft.pl

- w wybranych przypadkach klient może zostać poproszony o przedstawienie karty gwarancyjnej wydanej przez TEDSOFT.PL.

7. Wszystkie zauważone usterki powinny być zgłoszone niezwłocznie. Użytkowanie wadliwego sprzętu czy jego podzespołów może spowodować dalsze uszkodzenia i utratę gwarancji.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych, lub nieautoryzowanych zmian w karcie gwarancyjnej firma może odmówić dokonania nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej.

9. Gwarancja nie obejmuje:

- instalacji oprogramowania i sterowników,

- niezgodności z innymi elementami i oprogramowaniem, które powstały po dacie zakupu podzespołów,

- usterek mechanicznych i powstałych w ich wyniku uszkodzeń,

- usterek spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem zawilgocenia, przepięć elektrycznych itp.

- niekompatybilności z innymi podzespołami klienta, jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą.

10. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni od daty dostarczenia kompletnego sprzętu do serwisu. W przypadkach niezależnych od firmy TEDSOFT.PL okres naprawy może ulec przedłużeniu, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

11. W przypadku braku możliwości naprawy, towar podlega wymianie. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwalentnego towaru nie niższych możliwościach użytkowych.

facebook

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka
Zamknij

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka